Strukturę organizacyjną określa Regulamin Organizacyjny Urzędu w Naszym Mieście. Organizacja wewnętrzna Urzędu wynika z podziału zadań, zakresu działania komórek organizacyjnych oraz indywidualnych zakresów czynności pracowników.

BIP02227320240613145436_001.jpg

BIP02227420240613145454_001.jpg

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu

(Wyciąg z załącznika Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 16/07 z dnia 15-06-2007r.)

(...)

IV.  Wewnętrzna struktura organizacyjna Urzędu.

§ 6.  W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i stanowiska:

1.Referat budżetowo - finansowy (znak: RF-B) w skład którego wchodzą następujące stanowiska:
1)skarbnik gminy - główny księgowy budżetu - kierownik referatu,
2)stanowisko ds. księgowości budżetowej,
3)stanowisko ds. księgowości podatkowej,
4)stanowisko ds. windykacji podatkowej i rachuby płac,
5)stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat,
6)stanowisko ds. kasy.
7)Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego (znak: USC)

2.Samodzielne stanowiska pracy:
1)stanowisko ds. gospodarki komunalnej i polityki przestrzennej (znak: GK i P),
2)stanowisko ds. inwestycji (znak: In),
3)stanowisko ds. ochrony środowiska i dróg gminnych (znak: OŚ i DG),
4)stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki żywnościowej (znak: RGŻ),
5)stanowisko ds. działalności gospodarczej, kultury, sportu i turystyki (znak: DGKSiT),
6)stanowisko ds. wojskowych i obrony cywilnej(znak: W i OC),
7)stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej (znak: BR),
8)stanowisko ds. kancelaryjno – kadrowych (znak: KK),
9)stanowiska ds. obsługi informatycznej (znak: OI),
10)radca prawny (znak : RP),
11)Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej (znak: GOP)

3.Obsługa Urzędu:
1)pracownik gospodarczy,
2)kierowca - pracownik gospodarczy,
3)sprzątaczka.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 11:19 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 11:21 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 11:25 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 11:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 11:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 11:26 Administrator
Artykuł został zmieniony. środa, 14 wrzesień 2022 11:29 Administrator
Artykuł został zmieniony. piątek, 14 czerwiec 2024 12:40 Piotr Lepka